Overheid & Dienstverlening

De overheid is voor haar burgers. Dat betekent dat de dienstverlening aan haar burgers (en bedrijven) hoog in het vaandel moet staan. MBL Consultancy heeft bij diverse overheidsbedrijven geholpen aan het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Van kleine regionale overheden, zoals omgevingsdiensten en waterschappen, tot grotere organisatie zoals DUO en UWV. Grote gemene deler is de intrinsieke wens van de organisatie en alle medewerkers om een goede dienstverlening naar haar burgers te kunnen leveren. De uitdaging bij grote organisaties is draagkracht en het bewegen tussen de diverse lagen om tot een soepele besluitvorming en verandering te komen. Bij kleine organisaties ligt de uitdaging in transparantie, duidelijke beslisroutes en een goede balans tussen formaliteiten en praktische uitvoerbaarheid.